Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

ito GESCHIEDENIS

zijner Voorzaaten verleend, te doen gelden, en, bovenal, hetVoorregt van afgeftamd te weezen van eene Dogter van Joan den III, Hertog van Kleef, en Moeije des overledenen Hertogs.

Geheel Duitschland , en de meefte Vorften van Europa, waren op dit ftuk verdeeld: eik volgde zijne inzigten en belangen. Zij, die eisch maakten op deeze Naalaatenfchap, flonden op 't punt, om te vuur en te zwaard eikander die Vorstendommen te herwisten, als zij vernamen, dat Keizer Rudolph deeze Staaten in beflag nam, daar btj den Aardshertog Leopold in Gulik deedt trekken. Deeze tijding bewoog de voornaamde Eifchers,zieh te veréénigen. Zij konden niet nalaaten te denken, dat de Keizer, onder voorwendzel van de Wetten te handhaaven, en de rust des Duitjeken Lichaams te bewaaren, zich meefter zogt te maaken van eene Landitreek, grenzende aan de Staaten, welken het Huis van Oostenrijk in de Nederlanden bezat , en die 't zelve nog, ten eenigen tijde, hoopte te herwinnen. De Koning van Frankrijk, wiens voornaame toeleg was, het Huis van Oostenrijk te vernederen , zag deezen inval met geen onverfchillig oog aan. Hij koos de partij der Vorften van Brandenburg en Nieuwburg: deezen hadden de meefte Proteftantfche Keurvorlten in hunne belangen overgehaald: zij maakten een ontzaglijk Bond^enootfchap, het Euangelifche Verbond geheeten. De Catholijke Rijksprinfen werden hierop ontrust , en , vreezende , dat de Proteftantfche Partij te fterk zou worden , vormden zij een tegen-

over.

Sluiten