Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SER NEDERLANDEN. 145

•erig, om derzelver inhoud te weeten, hadden dezelven heimlijk onder elkander en onder hunne Vrienden verdeeld (*).

Hadden de Hervormers en hunne eerdé Opvolgers zich bepaald , om den Godsdienst te regelen naar de eerde Grondwaarheden, welker beginzel in aller Menfchen gemoederen gedrukt is , en die in het Woord der Openbaaringe met zo veel klaarheids opgehelderd, en met zo veel kragts van overtuiging op het hart aangedrongen worden , hadden zij de gefchillen , over afgetrokkene befpiegelende hukken, daar gelaaten, hun Stelzel zou op een onwankelbaaren grondflag gerust, door de aangeboorene eenvoudigheid bekoord , en de harten ingenomen hebben. De Volken , in 't algemeen , geërgerd over de misvormingen der Roomfche Kerke , hadden, zonder geweld, zich laaten brengen tot de zuivere en oorfpronglijke Waarheid. Maar, ingenomen met haat tegen deeze Kerkgemeenfchap, en gedreeven door de zugt, om Hoofden eenes Aanhangs te zijn, liepen zij veelal in uiterhens , rechtdreeks overgeheld tegen de Deugdsbetragting ; Leerftellingen beweerende, die de noodzaaklijkheid daar van verzwakken , ondermijnen, of geheel wegneemen.

E^n der weezenlijkhe hukken van den Godsdienst I is, dat dezelve ons vertrouwen op God vestigt en ° vermeerdert; ons aanzet, om hem, als het bemin- p

ne-

(*) Mosheim Kerkl. Gefcb. VIL D. bl. 363. V. Deel. K

Maurtm»

Oorfprongder ftrenge begrippen onler de Hervormden.

lerkomst er zagtei begripAt

Sluiten