Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 153

•p nieuw, de oude zwaarigheid , om, in de Vergadering der Staaten, te handelen over de gefchilpimten; maar toonden zich zeer bereid, om het in eene Kerkelijke Vergadering te doen ; doch hij werd vermaand, zich tot de naaste bijéénkomstte bedenken , opdat zij mogten weeten wat hun te doen fiondt, bijaldien hij in zijne weigering volhardde. Hij befioot, te gehoorzaamen : de Onderhandeling liep over de Regtvaardigmaaking, de Voorfchikking, de Genade, den Vrijen Wil, en de volhandigheid in't Geloove (*).

Arminius kon het twistgeding niet ten einde uithouden. Een geruimen tijd hadt hij een zieklijk lichaam omgedcaagen , en nam zijne ongefteldheid dermaate toe , dat men genoodzaakt was, de Onderhandeling te ftaaken. Hij keerde na Leyden , en arbeidde aan een fchriftlijk Ophel over de betwiste punten. Zijne ziekte kreeg de overhand , hij moest het laaten heeken , en hierf, op den negentienden van Wijnmaand des jaars MDCIX, in den ouderdom van negenenveertig jaaren, zijne gevoelens ten einde toe behoudende. Zijn uitgang was zo godvrugtig als zijn leeven geweest was. Bertius mogt , in zijne Lijkreden , van hem met regt zeggen : „ In ,, Holland is een Man geweest, wien de genen, „ welken hem kenden, niet hoog genoeg konden ,, agten, en welke door de genen, die hem niet agt„ ten , niet genoeg gekend was." De Beftuurders

des

(•) Regene, Hift. der Remonftr. I. D. bl. 77. K 5

Maurits.

Arminiu» fterft.

Sluiten