Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 155

lige Schriftuure verfchillen. In deezervoegeftaat de ruime fchoot der Arminiaanfche Kerke open voor allen, die belijden Christenen te zijn , boe verre zij ook van elkander afwijken in hunne Godgeleerde gevoelens. Deeze oogmerken zijn niet onbereikt gebleeven. Want, fchoon de Arminiaanfche Gemeenten , van tijd tot tijd , zigtbaar afneemen in deeze Gewesten, winnen de gevoelens dagelijks veld , en zijn doorgedrongen in de Kerk , die het Dordrechtfche Synode, gefchikt, om den Arminiaanen eenen zwaaren (lag en volftrekten val toetebrengen , aanneemt. Hunne gevoelens zijn, welhaast, in verfcheide Landen omhelsd , en heimlijk aangenomen door veelen, die geen moeds genoeg hadden , om 'er openlijk voor uit te komen. Zints den tijd van den Aartisbisfchop Laud , is de Geestlijkheid der Engelfche Kerke over 't algemeen de Leer van AswrNius , wegens de Voorbefchikking en Genade, toegedaan geweest, en heeft zij, vervolgens, ook veele andere Leerbegrippen deezes Aanhangs overgenomen. De Voorftanders daar van, in Frankrijk, Geneve, en veele deelen van Zwitzerland, zijn zeer talrijk : en 't is bekend aan een ieder, die geen Vreemdeling is in de Wereld, hoe aan veele Hoven der Frotefantfche' Vorften , en , over 't algemeen gefpioken, onder perfoonen t die zich boven de bekrompene begrippen der Partijfchappen en des Gemeens verheffen, het volgend beginzel der Arminiaanen wordt vastgefteld, „ dat de Leerftukken, ter „ zaligheid noodig te gelooven, zeer weinig in ge-

sj tal

Maurits.

Sluiten