Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 159

Bit woord te verzagten , en een ander , min kwetzend,in de plaats te (tellen. Op de Synode, in't jaar MDCVTI, te Groningen gehouden ,verklaarde men, geenzins te kunnen toeltemmen of goedvinden , dat de Catechismus en "de Nederlandfche Belijdenis des Geloofs in de Nationaale Synode zou overgezien en veranderd worden, aangezien zij zich,bij 't aanneemen van den dienst, met eede tot het onderhouden derzelven verbonden hadden (*). De Arminiaanen, -daarentegen , wraakten alle menfchelijke Geloofsopftellen. Alleen kwam, van deezen kant, te Gouda, hi 't licht eene zeer korte Catechismus , geheel beftaande uit fpreekwijzen der Heilige Schrift. De Gomaristen fchreeuwden geweldig hier tegen , beweerende, dat men, op dien voet, ter Kerke de gedrogtlijkfte dwaalingen zou kunnen invoeren (f).

De Arminiaanen zagen de onderdrukking hunner Medebroederen op alle plaatzen , waar de Gomaristen de meesten in getal waren , of de llegeering op hunne zijde hadden , en vreesden geheel en al de onderliggende Partij te zullen worden: in deezen toeftand van zaaken keerden zich veele Predikanten tot de Hooge Overheid, de Staaten van Holland , deezen eene Remonjlrantie overleverende, verOag doende van hunne Leer, begreepen in vijf Artijkelen, die kortlijk behelsden : „ Voor I. Dat GoD , van

„ alle

(*) Regenb. Hifi. der Remonflr. I. D. bl. 29.32. (t) Grotii Mijl. p. 55. Uitenbogaard Kerkl. Bijl. bl. 403.

Maurits.

Oorfprongvan de benaaïning van RemonJlrantcnen Contra - Remonjlrantcn.

Sluiten