Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. ffl

dit den Kerkenraaden poogen te ontzeggen, en de keure der Leeraaren aan den Magiftraat der Plaatzen ter hand te (tellen.

's Lands Advokaat , Oldenbarneveld , wiens raadllagen tot gematigdheid ftrekten , en gaarne verdraagzaame Predikanten ter Kerke wilde invoeren, oordeelde, dat men het verloop in 't Kerklijke niet zou kunnen (luiten, of den overmoed der Gomaristen, welke dagelijks aanwiesen , bedwingen , dan door eene goede Kerk - ordening , door de Overheid aangenomen en bevestigd. Hij fpande alle zijne poogingen in , om te wege te brengen, dat de Staaten de Kerk-ordening des jaars MDXCI. zouden aanneemen, en de kragt van eene Wet geeven ; bij deeze werd der Burgerlijke Overheid groot gezag gelaaten over Kerklijke zaaken , met naame over 't beroep van Kerkendienaaren (*). Dit vonden de meefte Leden van Holland goed , anderen verzetten 'er zich tegen. Naa eenig tegenftreevens , werd, nog. thans, bij de Staaten beilooten, dat men, vooreerst, en tot nader orde, zich naar deeze Kerk - ordening zou gedraagen. Veele Contra •RemonftrantfckePredikanten wilden zich aan dien band niet laaten binden: één hunnerdurfde, invoorgaanden tijd,reeds, ten deezen opzigte, zeggen : Al ware die Kerk ■ ordening nog zo goed , wij zullen ze niet aanneemen ,

om

(*) Brandt Ref. II,D. bl. 170. Gr.Plakaatb, III. D. bl. 459.

V. Deel. M

Maurits.

Olden. barne:veld

poogt de Kerkordeningdes jaars MDXCI. tot ftand te brengen.

Sluiten