Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8> GESCHIEDENIS

Maurits.

De Groot door S.

L'- BBER-

tus aangevallen.

gaf een Boek in 't licht tegen dit Befluit der Staaten. Uitenbogaard verdeedigde 't zelve.

De Groot , die , korteling, gelijk wij vermeld hebben , de Godsdienstigheid der Heercn Staaten van Éolland handhaafde , werd hevig aangevallen door Sibrandus Lubrertus, Hoogleztaavxe Frane< ker, die de Regenten van Holland met ongelooflijke Houtheid noemde : „ Autheurs van boevenffuk,, ken, dartele Geesten, Verhoorders der Wereld, „ Beroerders des Volks , die alles met oproer ver„ mengen , Epicureën en Libertijnen , fchuilende „ onder den naam van Polityken , die de Kerklijke ,, twisten opzettelijk maakten en voedden , en den „ Godsdienst zelve voor een fabel en bulleman „ houden, om kinderen te vervaaren." Het Boek van deezen Friefchen Godgeleerden werd , als een eerrooveud Libel, Staatswijze, verbooden (*). De Groot fchreef een kleine Latijnfche Wederlegging tegen het wijdluftig Werk van Luibertus, onder den rytel: De goede trouw ra»Sibrandus LubberXii*, beweezen uit zijn Boek , genaamd: Het ani~ woord op de Godsdienjligheid van Grotius : waar in de ontrouw en de handtastlijke onwaarheden , met welken die Hoogleeraar zich beholpen hadt, in zo duidelijk een daglicht geheld werden, dat zijn naam een grooten krak kreeg. Contra-Remonftr antfebe Leeraars zelve hielden de bewijzen, doorDEGRooT bijgebragt, onwederleglijk : en meest allen oordeelden

(•) Resenboog Hifi. der Remonftr. I. D. bl. 138.

Sluiten