Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 193

„ Waarom het te meer noodig was, dat de Regen„ ten hun doen en laaten met een goed geweecen „ konden verantwoorden , buiten allen fchijn van „ bijzonder voordeel te zoeken, ten nadeele van 't „ Gemeen. Livius hadt, over dit huk, deeze goe„ de les nagelaaten : Gelijk de geheele Magiftraat ,, den Raad, en de Raad het Volk in agtbaarheid „ overtreft, zo is zij ook gehouden, in't opneemen „ van alle zwaar e zaaken, voor te gaan. Indien gij „ uwe minderen iet wilt beveelen, gij zult ze allen te ligt er tot gehoorzaamheid brengen, zo gij eerst 5, u zeiven aan die Wet onderwerpt. Ook valt hun „ de fchatting niet zwaar , als zij zien, dat ieder a, der Voomaamften zichzelven meerderen last op„ legt, dan elk, hoofd voor hoofd , draagen moet. ., Dat was wat anders, dan , boven zijne gewoon* „ lijke wedde, meer voordeels dan an lere Burgers 33 te willen genieten , of minder bezwaarnis draa» gen (*)•"

Zints het Behand, waar tegen Amfterdam zich zo lang verzet hadt, vondt men daar Regenten , nog dezelfde Partij aankleevende : deeze waren aangekweekt door bijzondere omhan ligheden en de gefchillen over den Godsdienst. De Contra-Remonftranten , die zulk een herken fteun aan de Regeering van Amfterdam befpeurden , behouden 'er , in den jaare MDCXV, eene Vergadering te belegden van meer dan dertig Predikanten , uit verfcheidene Steden en

[Plaaï-

(*) Brandt Reform, II. D, bl. 247——351. V, Deel. N

LVTauritSj

Sluiten