Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 197

tigen (*\ Van tijd tot tijd , dergelijke Verdragen aangaande, konden de Sr.aarenhoopen, allengskens, van dien last te zullen ontheven worden. Zij brandden van verlangen , om de E igelfche Bezettingen, die hun onder een zeker bedwang hielden , en ge» düurige onrust veroorzaakten, telosfen. Men wist, dat Koning Jacobus, zeer ingenomen met hoogvliegende denkbeelden van de Koninglijke Waardigheid, geloofde, dat alle andere Huwelijks-Verbintenis, dan met de Dogter eens Konings, voo^: den vermoedelijken Erfgenaam zijner Kroone te laag zou weezen: dierhalve!) zogt hij eene Huwelijks-Verbintenis met de Dogier des Konings van Spanje. Het ftondt te dugten , dat Jacobus, zo zeer op dit Huwelijk geiteld , en van eenen ligt omzetbaaren aart, zich zou laaten beweegen, om F Ihfin gen , Rammekens en Brielle,' als Voorwaarden van 't zelve , aau den Spaanfchen Monarch afteffaan.

Dit gevaar moest men niet alleen voorkomen door het wederkrijgen dier Plaatzen, maar ze teffens uil zijne handen weeten te losfen , zonder het betaaler der verbaazende fomme van meer dan acht milltoenei Guldens , volgens de jonghe afrekening , nog aai Engeland fchuldig. Koning Jacobus be vondt zich door zijne buitenfpoorige geldfpillingen , heeds ii dringende behoefte om Geld , en durfde het Parle ment geen onderhand vraagen , dewijl het Volk 0]

hen

(*) Zie dit ons Tafereel, dit en het vorige Deel.

- N 3

VIauiuts.

Sluiten