Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

openhartig cn eenvoudig voorkomen van eenen Nederlander verborg hij de diepfte en gevaarlijkfle veinzerij. Afgeregt op Staatszaaken , door en door bedreeven in HofTtreckcn, wist hij zich meefterlijk van zijne pen te bedienen. Men verhaalt, dat deCardinaal RichètrÈü , een juist Keurmeefter in dit flag van verdiensten , zou gezegd hebben , flfegW drie groote Staatkundige Vernuften te kennen, Aarsens, Oxenstiern en Guiscard. Met zo groote bekwaamheden voorzien , hadt hij de fchoonheid zijner Vrouwe niet noodig, om de vriendfchap van Koning Hendrik dln IV. te verwerven , gelijk men hem heeft nagegeeven. Vaster gaat het, dat hij bij zijne uitfteekende bekwaamheden de grootfte Ondeugden voegde, een onleschbaare gouddorst, eneeneonvoldoenlijke eer- en wraakzugt. 't Was buiten twijfel, om aan de geld- en eerzugt voldoening te verfebaffen, dat hij, ten tijde van zijn Gezantfchap bij Hendrik den IV, twee keeren Oldenbarneveld voorfrelde, het Gemeenebest aan dien Koning te onderwerpen (*). Vervolgens hadt hij , gedtmrende de m'mdcrjaarighcid van Lodewijk den XIII, zulke nauwe verbintenisfen met de Misnoegde Prinfen, dat de Vorftin - Regentesfe de Staaten verzogt , hem terugteroepen : en, dewijl Maurits die zelfde Partij begunstigd hadt, van welke de Hertog de Bouillon, zijn Schoonbroeder , dén der Hoofden was, vond Aarsens, welhaast, eene gunstigebefcherroing

bij

(•) Zie dit ons Tafereel, IV. D.

Sluiten