Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. 200-

fchadelijk zou kunnen worden, vermids dërgMijké bijéénkomlten altoos meer fchande en kwaal , dan ftigting en goed hadden te wege gebragt, l eeze Aanl'praak, vol fcfagt van taal, klem van reien, en doormeugd met eene wonder wel ter thee e komende geleerdheid , alzins opgeheld naar een red n ertram, den dehiglten en besten Riedenaaren tigen, gefchikt, om de overtuiging medetebreng n, werd met groote aandagt gehoord , en fcheen zelfs eenen diep n indruk op de gemoederen te maaken. Het antwoord was, dat de Heeren diaaden op de zaak zouden letten , waar men tijd verzogt. Inrusfchen kreeg de kragt der bijzondere belangen en da geest der partijfchap de overhand , en vvischten al den indruk uit , door deeze treffelijke Aanfpraak veroorzaakt. De Aanhangers van den Prins en detContraRemonftranten wisten te bewerken,dat men,met de meerderheid van weinig hemmen, belloot, zich niet te voegen bij de meehe Leden van Holland. Men gaf den Afgevaardigden te verhaan, niet in 't Befluit der Staaten te kunnen toehemmen, dewijl de Burgers zich verbeeldden, dat men verandering inden Godsdienst zogt, en het te dugten (rondt, dat door deeze nieuwigheden de rust der Stad zou getloord , en hier door aan Neering en Welvaard een (lag toegebragt worden. Dan het blijkt, dat de meehe Regenten zien met den Prins verhonden. Immers werden de Afgevaardigden ter Dagvaart, die eene Refolutie meelebragten, te Amfterdam, op de Predikhoelen, eene ^Mannelijke Refolutie geheeten, welke men ook V. Deel. O man-

Maurits.

Sluiten