Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa6 GESCHIEDENIS

Maurits.

Staa;kutlde van Maurits.

Streeken van 't Engelfche Hof.

de , van geen bijzonderen Kerkenraad aanteftellen; doch deeze werd in den wind geflagen.

Men \ erwondert zich, dat Prins Maurits , naa zich zo duidelijk voor de Partij der Contra - Remonftranten verklaard te hebben , Uitenbogaard als zijnen Leeraar hieldt, ja hem niet wilde ontflaan, fchoon hij zijn ontllag verzogt. Hij wngtre het tijdftip af, waar op zijn naam en gezag de ContraRemonftranten genoeg zou gehijfd hebben : en liet zich Lijsten bezorgen der zodanigen , die , in den Haage , voor de eene of de andere Partij waren. Dan, hij fchioomde, zich openlijk bij de Calvinisten te voegen, toen hij bemerkte, dat de haatlijke naam van Ketters aan zo vee'en en zo aanzienlijken inden Lande zou moeten gegeeven worden. Om hun getal te vermeerderen , onderheunde hij de loopende gerugten, die Oldenbarneveld en dc Remonftranten affchilderdtn als aan Spanje verkogt, om hun het Land te leveren (*).

Carleton liet niet af, Maurits aantemaanen, om zich voor de goede zaak te verklaaren , en beloofde hem den bijhand des Konings, zijn Meefter. Het blijkt uit een mondgefprek, 't welk hij met Oldenbarneveld hieldt, dat het oogmerk des Advokaats was, alle de Proteftantfche Aanhangen in de Verèènigde Gewesten, in één Lichaam , ondeMiet gezag der Staaten te veréénigen, om ze dus te beter

de

(*) Carleton , I. p. 192.195.235.247.248. Brandt, II. D. bl. 558.

Sluiten