Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24»

GESCHIEDENIS

Maurits.

Gefchillen over *i houden van een Natioiiaa Synode.

veld deeze Siad aan den Spanjaard hadt verraadenj dathijzereeds zou geleverd hebben, indien de Prins zul s, door zijnen waak-.en werkzaamep ijver, niet belet hadt. VTtsfingen lag ook , zo het gerugt liep , aan eenen kant open, op't beitel van den Advokaat, ten einde de Spanjaard 'er te ligter zou inkomen. Deeze zo ongerijmde als lasterlijke gerugten vonden geen ingang altoos bij verhandigen ; doch de heffe des Volks aast op dergelijke nitilrooizels tegen onbegunstigde Regenten, cn vat vuur. Deeze moest men langs hoe meer winnen, en men betoonde zich niet kiese j omtrent de middelen (*). v In deczer\o~ge poogde de Sradlwuder in de Ste; den veranderingen te maaken, ter begunstiginge zijner oogmerken , die , h e zeer bij het tegendeel mogt betuigen eri verklaaren, alle zijne daadeningerigt te hebben, om het Land, naar den inhoudzijner Lastbrieven, te dieren, het verder ziende oog toen niet ontglipten, en, in 't einde, uit gevolgen, voor aller oog bjeeken (f). Dan, de hoofdbedoeling zijns Aanhangs was de Tegenpartij geheel te onderdrukken, en, door een openlijk Staatsbefluit, te doemen.

(*) De Groot Verantv. XIX- bl. 246. Brandt Leeven van ie Groot, bl. 101. BaudArt. Mem. IX. B. bl. 41. Brandt Rrf. II. D bl. 630. 6.31.

(f; BrANdt Ref. II. D. bi. 505 Aobery du Mabr:er Mem. p. 152.15S. Le Clkrc , Bibtiotheque Ckoifie,

Tom. II. p. 134 155. Brandt Hift, der Regttpleg.

bl. 230-«35-

Sluiten