Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dëh NEDERLANDEN. 249

de Befluiten der Staaten , en drong 'op het afdanken der Waardgeldets (*). Stukken , door hem aangeroerd in eenen rondgaanden Brief, den eigen dag zijns vertreks, aan de Steden van Holland afgezonden, in welken hij, onder anderen,zich beklaagde, „ dat men, hier en daar, tot verkleining van 't e,e„ zag, 't welk hij altoos over 't Krijgsvolk gehad „ hadt, en hebben moest, der Bezettingen nieuwe „ beloften hadt afgevergd, 't welk hij niet meende ,, verdiend te hebben, fchoon hij, desonaangezien, „ befloten hadt, in zijne trouwe jegens de Landen te volharden (t)."

's Prinfen reis en Brieven waren niet vrugtloos. Verfcheide Steden begonnen te wankelen. Schiedam voegde (§) zich bij de toehetnmenden tot het houden van een Synode. Maar eenige andere Steden van Holland, als Leyden, Gouda, Rotterdam, Schoonhoven, Br iel, Alkmaar en Hoorn, hemden in eene zeer herke Verklaaring, door die van Haarlem ontworpen , en maakten eene foort van Verbintenis, om de Regten en bet Gezag der Staaten van Holland te verdeedigen; de Godsdienst te handhaaven, zonder toetehaan , dat men de Burgers ontrustte , en moeite aandeedt over Leerhellingen , niet tot de

Grond-

(*) Brandt , II. D. bl. 666. 6Sj. Baudart Mem. IX. IX. B. bl. 97.

(t) Brandt, II. D, bl. 66%.

(§) Uitenbogaard Kerkl. Hifi. bl. I80 - 58a. Trioland , bl. 963. 104. enz.

q 5

Maurits*

Acht Steden van Hoiland maaken eene

foort van Verbintenis.

Sluiten