Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256 GESCHIEDENIS

Maurits.

Nieuwe aanvallen op Ol-

IlF.MïAR.NEVELO.

lugtigheid , de Raaden van Staate , de Raaden ter Admiraliteit, en de Gecommitteerde Raaden zich hielden aan hunne Berigtfchriften ; dat het Regt gehandhaafd, en de Kamer der Rekeninge in goede orde gehouden wierde. Wanneer hier bij éénigheid kwam onder de Staaten, vertrouwde hij , dat alles» welhaast, zou herheid worden (*).

Dan zodanig was de boosheid dier tijden, dat dit Vertoog de bitterheid der Vijanden van Oldenbarneveld nog heviger deedt woeden. „ Watbehoef., de hij," was de taal van Carleton, „ in de „ asfche te wroeten van een Heer, dien Koningin „ Elizabeth in haat helde , om dit Gemeenebest „ de uitfteekendhe diensten te doen, en die daarvoor „ met denfnoodftenondank beloond was? Hij (Ol,, denbarnevelo^ hoopte zijnen Vijanden den mond ,, te zuil:n hoppen: maarhijzouondervinden,'tgeen „ vauPASQuiN gezegd was, dat, indien de Paus dat ., Beeld in den Tyber deedt werpen,alle de Kikvorfchen ,, zo veele Pasqüins zouden worden; en dat'er veel „ meer Kikvorfchen in Holland waren , dan in den

Stroom, die de Muuren van Rome befpoelde (f)." Van zo zonderling eene taal van een Man, die onder de Ingewijden tot deeze Staatsverborgenheden behoorde, hadt men geene andere,dan geweldige, middelen te wagten. Het begon , op nieuw,

Blauw-

(*) IVaaragtige Hift. bl. 146 199- Rifol. Boll,

löil. bl. 93. (+) Carleton , II. p. 260.

Sluiten