Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEfi. NEDERLANDEN. 275

eén briefje , aanzeggen , dat hem ook de weet was gedaan, en dat hij voornemens was derwaards te gaan. De Heeren fchreeven hem, dat hij zulks mogt doen, en dat zij het aan zijne difcretie helden. Den éénendertighen van Hooimaand, met het aanbreeken van den dag, hoorden zij de Trommels liaan, de Paarden door de Stad rijden , en zagen twee benden Voetvolks voorbij hunne Herberg trekken. Op deeze beweegingen oordeelden de Gelastigden van Holland het raadzaam en hoog tijd, de Stad te ruimen. Een fpaade-r befluit, één half uur uithels, hadt hun tot Staatsgevangenen gemaakt. Heenen gaande, moehen zij het leed verkroppen, dat de Afgevaardigden der zes Hollandfche Steden, die het met den Prins hielden, van den Wagen hapten. Droeve ommekeer ! Blinde Partijfchap , waar van die Steden, en bovenal Amfterdam, binnen kort, reden hadden zich te beklaagen!

Met de Stads Bezetting, en eenige ingebragte Benden, liet Maurits alle Posten inneemen, en begaf zich na de Neude. Om te meer luihers en gezags aan dit bedrijf bijtezetten , was hij vergezeld door de Gemagtigden der Algemeene Staaten en een grooten hoet van Heeren. Hij liet de Waardgelder;, die de wagt hielden , voor zich komen , beval hun de wapens nederteleggen, en ontfloeg hun van den Eed. De andere Vaandels, bij trommelflag vergaderd , werden met dezelfde haatlijkheid afgedankt. Alles ging toe met de uiterhe hilte, 't welk zommigen toefchrijven aan de verzekering van betaaling,

V. Deel. S door

MAumTf.

Sluiten