Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8a GESCHIEDENIS

Mauriti.

het Gemeen van deezen handel te verwittigen , liet men onder het Volk , dien eigen dag, een Briefje loopen, zonder eenige ondertekening of naam des Drukkers ; ■ doch 't geen men terffond vernam, bij den Drukker der Algemeene Staaten gedrukt te zijn, van deezen inhoud: „ Alzo bij de verandering, gefchiedt „ binnen de Stad Utrecht, en anderzins, bij orders „ van de Hooge en Mog. Heeren Staaten Generaal „ der Verèènigde Nederlanden, door zijne Excellens, tie, en haare Hoog Mog. Gecommitteerden , hem ij bijgevoegd , ontdekt zijn verfcheide zaaken, daar van, voor deezen, groot agterdenken is geweest, ,, ftrekkende tot groot nadeel en praeiudicie van de ,, Provinciën in 't generaal, en van elke Provincie in ,, 't particulier, niet zonder apparent gevaar en pe„ rikel van den Staat van het Land , en dat daar „ door niet alleen de voorfchreeve Stad Utrecht

5

„ maar ook verfcheide Steden van de Verèènigde >, Provinciën , zouden hebben gevallen ineenbloed-

bad, en dut voor de meelle Beleidersdaarvange„ houden worden Meefter Johan van Oldenbar„ ne veld, Advokaat van Holland, RomboutHoo„ serbeets en Hugo Grotius , gelijk daar van „ hier nader verkondiging en vei klaaring zal worden „ gedaan: Zo hebben de Hooggemelde Heeren Staa-

len Generaal, om deeze en gelijke inconvenienten „ voortekomen , den ftaat van hef Land te Hellen

„ in

lefol. Cener. tfiè. Brandt Leeyen van de Groet, bl, 137-

Sluiten