Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. ü<H

„ en zulks klaar en genoegzaam beweezen werd, zou men ze handelen, gelijk men Schelmen en ,, Verraaders behoorde te behandelen, anderen ten voorbedde, zonder eenig mededoogen (*)." In deezen voorflag was niets onredelijks, niets onbillijks; maar de zes Steden van Holland, die 't met den Prins hielden , wilden deezen weg niet in , of een ontwerp goedkeuren, 't welk de gedoemde Slachtoffers van Staat aan hun zou ontrukt hebben.

Maurits ontdekte duidelijk , dat hij, zo lang de Wethouderfchappen der Arminiaanfche Steden dezelfde bleeven , geduurige tegenkantingen in zijne oogmerken zou ontmoeten, en befloot , eene ongewoone verandering in de Regeeringen veeier Steden te maaken , hier door allen weg ter verzoeninge optedelven , en den laatften flag te geeven aan de Vrijheidminnende Partij , nog niet herfleld van haare verllaagenheid over het gevangenneemen haarer drie aanzienlijke Hoofden. Te Nieuwmegen en te Utrecht was het hem maar al te wel gelukt , om te vreezen, dat zijn verder beftsan dier verand:iinge eenigen tegenftand zou ontmoeten. Doch , om het ftuk wis te neemen, voerde hij eene üjfwagt met zich van omtrent driehonderd Soldaaten , genoeg , om veele Steden, waar geene Bezetting lag, die van zijne hand vloog , tot zijnen wil te brengen : geüjk zulks gefchiedde te Schoonhoven , in den Briele, te

DJft,

(*) Uitenbogaarj Kerkl. Hift. bl. 1009. ion, Carleton, 11. 304—313.

T »

Maurits.

Maurits verandert n veele >;eden de R.eg< e • ing.

Sluiten