Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292 GESCHIEDENIS

Mauiut'.

Tegenfhnd te Hoen.

Delfi, Schiedam, Gornichem , Oudewater , Woerden en Monnikendam (*). In alle deeze Steden veranderde hij de Wet: en, ten zelfden tijde , dat hij haare Voorregten zo handtastelijk fchondt, beweerde hij, dat dit bedrijf 'er geen nadeel aan toebragt.

Zo gereed gelukte het hem niet te Hoorn: te dier Stede lag geene Bezetting , en het vooruaamfte gedeelte der Burgertje was op de zijde der toenmaalige Regeeringe. Zijne Doorlugtigheid hadt reeds, in't voorjaar, 'er Bezetting meenen in te krijgen ; doch deeze, door ijs en tegenwind belet, kwam ongelijktijdig aan , en werd, op last der Kurgemeefteren, buiten gehouden. De Prins naderde Hoorn, wanneer men hem, uit naam der Wethouderen en Raaden, verzogt, met geen groot gevolg ter Stad intekomen. Hij antwoordde , „ dat hij bereid was ee„ nen anderen weg te neemen , zo die van Hoorn „ hem niet in de Stad wilden hebben; doch dan zou

hij zien, wat hem , naderhand , te doen (tondt. „ Wat zijn gevolg betrof, dat wilde hij niet ver,, minderen, ook niet van een ddnigen Paadje." — Hij hieldt de tot hem afgevaardigelen bij zich; doch, de Pooi ten , op 't winket na, gelloten vindende, liet hij ze vooruitgaan. De Wethouderfchap , die op 't Hoofd hondt, met de Afgevaardigden gefproken hebbende,,werd te raade de Poorten te openen. De Schutterij was in de wapenen, en fchaarde zich

langs

00 Van den Sande, V. B. bl. Go. Brandt, II. D. bl. £50-852. Bijvoegzel, bl. 093-905.

Sluiten