Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi INHOUD.

hem te behouden. Toebereidzels tot de dood/lraffe. Vonnis en doodftraf van denzelven. Gedrag der aanfchouweren. Gedrag van Maurits , ter dier gelegenheid. Charafler van Oldenbarneveld. Befchuldigingen tegen denzelven onderzogt. Bijvoegzel lot het Vonnis. Hoogerbeets en de Groot willen geen Pardon verzoeken. Vonnis van de Groot. Qe Groot en Hoogerbeets na Loeveftein gebragt. Vonnis tegen Moersbergen. Tegen de Haan. En tegen Ulienbogaard. Kosten deezer Regtspleeging. Verfchillendi gevoelens over deeze Geregtshandelingen. Wat Maurits won niet deeze omwenteling.

ÉÉNENTWINTIGSTE BOEK.

Van den dood van Willem L ode wijk, Stadhouder van Friesland, tot den dood van Maurits.

Zesde T ij d p e r k.

Maurits wordt Stadhouder van Groningen , de

Ommelanden en Drente. Zaaken van Bohe-

men, de Palts, en het Keizerrijk. De Remonftranten vervolgd. 't Eindigen des Be-

ilands.

Dood van Willem Lodewijk , Stadhouder van Friesland enz. Maurits wordt Stadhouder van Groningen, de Ommelanden en Drente. ErnstCasimir , Stadhouder van Friesland. Zaaken van Dohemen en de Palts. De Rernoiiftranten vervolgd.

Lot

Sluiten