Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3oo

GESCHIEDENIS

Maurits.

't Voorgevalleneormieiu de Regeering ti Amlt erdam.

de Hoogt Overheid van Holland. Zints hadt men, in de Groots tijd, nog eene kleine verandering gemaakt , alleen ter opheldering dienende : dewijl eenigen begonnen te drijven , dat de tijtel van Hoogt Overheid den Algemeenen Staaten toekwam, zo vondt de Vroedfchap goed , dat men daar bij zou voegen: dat is, de Staaten van Holland. Noch'het doorhaalen van 's Prinfen naam , noch het bijvoegzel, was van de Groots hand ; dan hij hadt niemand , die hem verdeedigde , en de Prins , het Eedboek verzogt en gezien hebbende, vondt zich geherkt in het denkbeeld, hem diets gemaakt , dat de Groot deszelfs naam uit den Eed hadt uitgefchrapt. „ !k ,, twijiel niet," fchreef de Groot , in laater tijd, van dit geval waagen e , „of dit heeft mij veel ,, kwaads gedaan bij zijne Excellentie. Ongelukkig „ zijn ze, die , zon Ier toegang van Vrienden, ge„ vangen zittende, zich tegen zulke llinkfche flagen

., met verweeren kunnen (*)•" Gouda hadt,

ter voorgemelder gelegenheid , de zaak der Regeerings- verandering aan de befcheidenheid van den Prins gelaaten : hij oordeelde ze noodig , en volbragt ze(f).

Veelligt zou men denken, dat hij in 't hem getrouw aankleevend Amfterdam dit bedrijf zo noodloos zou gekeurd hebben , als in die Noordholland■ fche Steden, welke altoos met Amfterdam gehemd,

,„.,.. en

(j*) Brandt Leeven van de Groot, bl. 156. (+j II. D. bl. 865.

Sluiten