Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 305

htt. De zesendertig Raaden vertrokken: doch wer- Maurit?. den al'en, op zeven na , in hunne waardigheid herfteld (»).

De laatffe Regeerings-verandering maakte de Prins De Rein 'j Gravenhange , pp de toenmaaiige misnoegd, f^tGravan wegen d m tegenfhn 1, den Contra ■ Remonftratr vcnhaagt ten gebooden. — Eene gedreigde te Dordrecht, ^"n.~ waar van ree 's ee.ie L'h>t gemaakt was, en dieveelen rtaar in gaarne zouden gezien hebben , bleef agter , dewijl ^cr'^ Hur.o Muis van PIolv, Schout te dier Stede , bij njet Maurits zeer gezien , hem ouder 't o^g bragt , dat de Wethouders te Dordrecht aan elkander door Huwelijken en Bloedverwantfchap nauw verknogt waren: weshalven be; ongelijk van eenigen allen zou treffen (f).

Zijne Doorlugtigiigheid droeg dergelijke zorge, i\talhits om van de Edtlen verzekerd te zijn. Weinig wee- vermeerken geleden , was derzelvi.r ee'al met twee Heeren . tTjt.de

... tdelen, waarfchijnlijk door 't beleid van 's Lards Advokaat, ea

vermeerderd, en thans werden 'er vijf nieuwen , op haencht. 's Prinfen begeerte, in 't Lid der Ridderfchappe be-

fchreeven (§). Alle deeze buitengewoone ver.

anderingen verbaasden de Braaven in den Lande, de Beminnaars van Vrijheid. De Afgezanten der vreemde

(*) Wagenaar Amjl. IV. St. bl. 304 enz. (t) Beverwïk Dordrecht, bi. 360. Brandt, II. D. bl. 873.

(§) Refol. Holt. 1618. bl. 214. en 2Ï6. Baudart Hem. X. B. bl. 70.

A 5

Sluiten