Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deu NEDERLANDEN. $*f

heid der Drukpersfe : en beraadflaagde over de mid delen , om dezelve te beteugelen. Deezen wilden Keurmeelters over de Boeken aangebeld , genen de Drukkers onder den bied gebragt hebben, om geene, dan regtzinnige , Boeken te drukken. In 't einde befloot men, zich tor de Algemeene Staaten te wenden , die , welhaast, een Bevelfehrift tegen deeze

Vrijheid in 't licht gaven (*). Men nr'sbruikt,

't is waar, de Vrijheid der Drukpersfe : doch worden de beste zaaken niet misbruikt, en zou het niet belachlijk weezen, ze daarom te verbieden ? Dewijl zommigen zich in den Wijn te buiten gaan , moet die te deezer oorzaake verboden , of de maate des gebruiks Staatlijk bepaald worden ? Gaan de voordeden, welken de Vrijheid der Drukpersfe te wege brengt, de nadeelen, welken daar uit voortfpruiten, niet zeer verre te boven ? Leeraart de ondervinding, dat Volken, bij welken zij geen plaats heeft, beteren gelukkiger zijn, dan die ze genieten? Hoe meermen deeze Vrijheid nadenkt , hoe duidelijker men bemerkt, dat ze niet kan bedwongen worden , zonder den herkhen wapenen tegen den zwakfien in handen te geeven, en teiFens aan de Onkunde en Dwaaling het middel, om haare herllooze uitwerkzels re doen volduuren. Vernietig deeze Vrijheid , en gij dooft het Vernuft uit, en verkoelt de Geeften , die , in vrijheid werkende, de kring der menfchelijke kenniste

(•) Syttod. Hand. bl. S4 72. Groot Plakaatb. 1.

D. bl. 439.

Maurits.

Sluiten