Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏIÏAURITS,

56S GESCHIEDENIS

tórstgemelde Fiscaalen, en vijf andere Heeren , van welken 'er drie met den Prins te Utrecht geweest Waren , kwam de Griffier, Hendrik Pots, bij Hoo«erbeets. Het lot, 't welk deezen Burger trof; baarde te meer verwonderirgs, vermids hij nooit een fchitterende rol hadt zoeken te fpeelen , en meest uitftak door de eenvoudigheid en zuiverheid zijner zeden. Zijn Geflicht hadt de aanz:enlijkhe Ampten te Hoorn bekleed. Zijne bekwaamheid en braafheid bewoogen de Regeering van Leyden , om hem te fcekleeden met het Pénuonarisfchap. Nauwlijks hadden de gemelde Heeren hun last der Algemeene Staaïen, om hem te ondervraagen, ontdekt, of hij antwoordde: „ Ik ben een gebooren Hollander,fo.mèe ., onder het Regtsgebied der Staaten vau Holland. „ Volgens de Privilegiën van Holland , mag ik voor „ geene vreemde Regters betrokken of aangefproken „ worden. Ook ben ik een Poorter van Leyden, „ en mag, overzulks, wegens mijne misdaaden, lp geene andere Regters hebben , dan de Schepens v dier Stad." Men Relde hem voor, of .Ouden* earnevelq hem niet geraaden hadt, het Pcnlionarisfehap daar te aanvaarden ? Hij betuigde :Keen." Bekennende „ wel 's Advokaats raad daar op ver „ zogt te hebben, die, hem de zwaarigheden Voor„ (tellende, de keuze aan hem gelaaten hadt." Wegens let niet afdanken der Waardgeideren on dervraagd, antwoordde hij , „ zulks niet geraaden te s? hebben , om dat hij niet bevondt, dat dit tot geejrusdieid en dieast van de Stad zou geftrekt heb-.

„ ben-

Sluiten