Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 GESCHIEDENIS

Maurits.

Oldenbarneveldsftaat in de gevangenis.

werk meer fchijns dan regt bijzetten. Zijne Vrienden hadden een aartig middel bedagr, om hem eenig berigt te laaten toekomen van 't geen 'er omging. In Peeren Pennefchagten geflooken , met dun Postpapier, waar op men't gewigtiglte met weinig woorden fchreef. Toevallig Werd deeze vond ontdekt door dén der Oppasferen , die zulk eene Biiefdraa^ende Peer ten eigen gebruike genomen hadt. Het Briefje hieldt in: Verhat u niet op de Staaten van Holland; want de Prins heeft in veele Steden de Magiflraaten veranderd. Dudley Carleton is uw Vriend ■niet {f). Deeze Regeerings- verandering deedt hem geweldig aan. De woorden, door hem, 'e dier gelegenheid gefproken, welken wij mededeelen op de geloofwaardigheid van zijn Kn.gt, Jan Franken, draagen merktekens van zijnen fieren en Gemeenebestgezinden aart: „ Zal nu ," zeidehij, „ deeze „ Vreemdeling de ingebooren Magillraatsperfoonen „ uit hunnen dienst Booten ? Durft deeze Stadhou„ der zo heerfchen over zijne Heeren en Meellers, „ die hem, tegen den wil van Leicester , tot Stad,, houder hebben gemaakt, toen hij bij de hevigfte „ Kerklijken, die zijnen Heer Vader voor een Atbe„ ist fcholdén, van gelijken in kleinagting was. In„ dien Leicester, toen hij hier het gebied in han„ den hadde, de Magntraaten hadt durven verande,, ren, deeze Prins zoa ons nu deeze moeite niet „ hebben aangedaan : want de Engeifchen zouden

„ den

(*) Baudart Mem. X. B. bl. 70.

Sluiten