Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maubit5.

386 GESCHIEDENIS

zo wel als Holland, betrof, oordeelden zij deRegtfpraak aan de Algemeene Staaten te moeten laaten, nogthans zorg draagende zo veele Hollandfche Regters te benoemen, dat het Regt van Holland bewaard bleeve. Waarom ook ter Vergaderinge der Algemeene Staaten verklaard werd, ,, dat men haar , flegts ,, voor deeze reize, Regtfpraak over de Gevangenen „ afftondt, zullende zulks niet in gevolge mogen „ getrokken'worden." De Afgevaardigden van Leyden , Rotterdam en Schiedam bragten in, op het afftaan der Regtfpraake niet volkomen gelast te zijn. Veenhuizen, Schoonzoon van Oldenbarneveld, vertrok uit de Vergadering , zo ras men over 't ftuk der Gevangenen begon te raadpleegen. Aarsens oordeelde, 'er met geene voeglijkheid te kunnen blijven. De Huisvrouw en Kinderen,des Advokaats hadden der Staaten van Holland verzogt, dat deeze uitgefloten mogt worden van deGeregtshandelingen, die men over Oldenbarneveld zou aanvangen, dewijl hij voor een geflaage Vijand van den Advokaat bekend ftondt. Om de algemeene verontwaardiging te ontwijken 3 en in agting, welke hij zeer noodig hadt, te rijzen , hadt hij de voorzigtigheid, om te vertrekken. Doch Muis en Pauw , om dezelfde reden verdagt, en verzogt, uit de Vergadering te mogen gelasten worden , terwijl men de zaak des Advokaats overwoog, hadden deonbefc'iaamdelaagheid van te blijven : en de Staaten oordeelden , dat de redenen, om hun uittefluiten , niet gegrond waren; ja, zij werden, tot overmaat van terging 3 onder

Sluiten