Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der .NEDERLANDEN. 393

flig, wat Oldenbarneveld , tot Wederlegging hier van , gezegd hebbe. Alleen blijkt uit zijne Korts Verklaaringe van verfcheide punten, waar mede men tnij heeft willen heiasten , dat hij dit ten antwoord gaave: ,, Het fingulier zeggen van den Griffier Aar„ sens, öf van den Burgemeefter Berk., van wcor3, den, die over de twaalf jaaren zouden gefproken ,, zijn , kan in geene confideratie tot mijnen laste ,3 komen, als procederende, in de gelegenheid, uit „ notoire paslie en vijandfchap. Indien zij gemeend 3, hadden, aan 't geen zij toen zeiden , der Landen 3, dienst gelegen te vveezen, zij zouden 'tzelve geen ,, twaalf jaaren hebben mogen verzwijgen (*)." Voorts is bekend , hoe Uitenbogaard , in zijnen Brief aan den Prins , die betigtingen wederfproken, en de valschheid óf dwaasheid van van B;;rk getoond hebbe (f).

Eindelijk bekende Oldenbarneveld , naa herhaald wraaken van de bevoegdheid der Regteren, op veelvuldige ondervraagiugen, een Gefchenk van den Koning van Frankrijk ontvangen fe hebben , ter waarde van omtrent twintigduizend Guldens, in gevolge' eener belofte , hem, in den jaare MOXCVIII, gedaan. Ook van eenige Heeren , wegens gedaane diensten, Gefchenken genooten, doch van anderen ze geweigerd te hebben. Maar van Spanje hadt hij aiets getrokken: ook niemand anders, met zijne kennis.

(*~) Brandt Uegt.pl. bl. f*9ö.'

(-f) Vitenbogaards Leeven, XI. bl. r88 'XSSSi^,

h Deel. 2.St, G

Sluiten