Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 409

met den Fifcaal Duyk hervat (*). Zij vervoegden zich beiden tot Maurits , en hielden met hem een afzonderlijk gefprek van drie uuren. De uitflag dier raadpleeging was , dat de Prinfes Weduwe , wier hart zeer hing over den Gevangenen, de Familie van Oldenbarneveld zou zoeken te fpreeken, en te beweegen , om Genade of Pardon te vraagen. De Vorhin nam dit op zich, en de Familie van Oldenbarneveld het huk in oyenveeging; doch, naa een rijp beraad, kon dezelve niet befluiten, zijn Leeven, ten koste van zijne Eer , te redden. De Prinfes kreeg een antwoord , welks kragt haaffche Zielen niet kunnen voelen: „ Dat zij daar toe geenzins kou-

,, den

(*) ddv. van de Kerk, bl. 216. Idsinga Staatir. I. p. 339 enz. Men hebbe deeze raadpleeging wel teonderfcheiden van die , wslke Willem Lodewijk , ruim eene maand geleden , met Duvk gehouden hadt. De Brüf, door Maurits , vervolgens, aan Willem Lodewijk gefchreeven, om hem berigt van de ftraf - oefening te geeven , flrookt wonder wel met den fpijt, dien hij moest gevoekn over 't mislukken van den aanflag , om de Familie van Oldenbarneveld tot gen^-verzoek , en dus tot fchuld. bekentenis, te beweegen. Hij vleidde zich tot het laatfte ©ogenblik met de gedagten , dat deeze daar toe zou komen. „ De fiere gerustheid," was zijne taal, „ deezer trotfche „ Familie, op een tijd, dat ze zich moest vernederen, is ., onverdraaglijk, en zou genoeg zijn, om de barmhariig„ heid der Regteren, als zij daar toe overhelden , te we,, derhouden."

V. Deel. z.St. H

Maurits.

De Fami» lie van Barnevei.dweigert vergiffenis te verzoeken.

Sluiten