Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434-

GESCHIEDENIS

Maurits.

De

Groot en Hoogerbeetsna Loevefieingebragt.

]

!

Wegens deeze woorden, buiten tijd en op de rolle gefproken, verzogt hij verfchooning , als door hem in driftvervoering geüit (*).

De Groot en Hoogerbeets werden na het Huis te Lccveflein gebragt, 't welk naderhand tot eene Gevangenis van Staat gediend heeft , en, van deezen tijd af , vermaard geworden is in 's Lands Gefchiedenisfen, waarom ook de Gemeenebestgezinden niet zelden den fcheldnaam van de Loeveft tin fche Factie draagen. Alle gunst, welke men hun bewees, was, dat zij het bezoek hunnerNaastbehaanden voor hun vertrek mogten ontvangen. In den beginne hadden de Egtgenooten der Gevangenen verlof, om hunne Mannen te bezoeken, met vrijheid van komen en gaan; doch alle gemeenfchaptusfchen ie twee gevangene Heeren was verbooden en afgeneeden. Vervolgens moeiten zij mede bij de Gerangenen opgeftoten blijven, 't welk der Vrouwe van rloooERBEETS op eene ziekte en den dood te haan cwam. Die van de Groot was verpligt, om haare ;aaken, Loeveftein te verlaaten , en kon bezwaarlijk veder toegang krijgen : in 't einde verwierf zij de /rijheid, om, ten minften ééns ter week, het Slot te nogen verlaaten. De Groot verzette het verlies rijner Vrijheid, zo veel mogelijk, met zijne geliefde ..etter-oefeningen en den geest verrukkende Dichtkunst. Verfcheide treffelijke Werken vloeiden uit öjne penne : en heelt de Naakomeling";, ten deezen

(*) Brandt Leeven van de Groot, bl. 207.

Sluiten