Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4P*

GESCHIEDENIS

MaLTUTS.

Oitkomia» van ve-fc'-eic'i Arn-.iniaan-,Jche Ge» vangenea.

c".-' ^rüt L

ftein.

reen eerst dagt: en ce zagtere behandeling , weke zij, eerlang, aantreffen , febome dit tuttrekken :en eencmaal cp (*).

Eéne der meestaamlootlijlegeitrergbedenbellondt hier in, dat mtn verfcheide Lee aars vercreevc-n zag tot fchandelijke ftraffen. Samlcl Prince en Joannes Grevils werden , onder anderen, om dat zij weder in 't Vaderland gekomen waren,te Amfterdam in 't Tugthuis gezet. Dan zij hadden , gehjk anderen, die een zelfde fmcadlijk lot ten deele viel, het gelak , om de waakzaamheid hunner Oppasferen te ontfnappen. Men wist naagemaakte Sleutels te krijgen, op de Plaats te komen, de Hokken te openen, hun over de Daken, cn met Touwleeren en andere Ladders beneden te helpen. De Fred.ke.::: S.\?ma hedt het beleid deezer ondemeemir.ge, en was zelve ui: ce hegtenis omkomen , door zich in 't gewead z iner Vrouwe te fteeken, en voor die , nevens zijne Zuster , uittegaan , terwijl zij zijne plaats bekleedde, en, naa zeven dagen zittecs, haare vrijheid weder bekwam (f).

Doch van alle deeze outkomlngen maakte 'er geen meer gerugts dan die van de Gkoot , zo van wegen dczonderürghcid der gebeurtenisfe, als ter oorzaake van de vermaardheid des Mans. De Werken, met welker opftel deeze geleerde Man zich, geduurende zijne gevangenisfe, bezig bieiut, vorderden het leezen

(•) Er'ndt, IV. D.bl. 135 141.437.44$.6^5.

Ct) WAhwaA» Aai. IV. St. bl. 334.

Sluiten