Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Sü geschiedenis

Mauwt*.

Oos'friefche Onlusten.

van Steenbergen vertroostten Maurits wegens het verlies der nieuwgebouwde Sterkte Paapenmuis , en bet niet kunnen uitvoeren zijner heimlijke oogmerken , het verrasfen van 'f Hertogenbosch , Hulst, of Jntwerpen (*). Der Staaten moed was , daarenboven, opgewakkerd door bet wel gelukken der invallen in Braband. Frederik Hendrik en Marquette voerden dit uit met ligte Benden. Verfcheide Dorpen werden verbiand, en brandfchatting van

anderen geheven. De onvoorzigtigheid, van ,

in diervoege, dien geheelen fchoonen Oord te laaten bloot liggen, om verder afgelegene invallen te doen, was de eenige misflag niet der Spaanfchen. Men denkt in 't algemeen , dat zij Bergen op Zoom zouden bemagtigd hebben , hadden zij den Staatfchen geen tijd gegeeven , om 'er verherkiug in te brengen. Deeze mishagen hadden voor hun de deerlijkhe gevolgen , dewijl in dien Veldtocht een goed deel van de beste Spaanfche Krijgsmagt omkwam (f).

De Algemeene Staaten , boven vcrwagting gelukkig , betaalden den Graaf van Mansfeld ; doch, daar'de Krijgsknegten van deezen Veldheer zeer lastige gasten waren, zogten zij zich van dezelven,ten koste hunner Nabuuren, te ontflaan, zonder ze nogthans aftedanken. Zij vonden zich toen in gefchil

met

(•) Aitzf.ma, I.p.n6 132- Mem.deFred.Henr.

p.16.1;. Capell.I.W.6«.7«- Wassen.IV. D.f.72.

r|) Mem. de Fred. Henr. p. 17. Aitzeua, I.bl.17?. i77. CArixL. I. bl.62 7%r

Sluiten