Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*4

GESCHIEDENIS

iM.'.zriTi

B;vel-

fchritt tc£-n de Vrijheid d. 7..iraiid.

den Koopman grooten afbreuk deeden. In den tijd var. de:::en marr.i.n, r..rr.=n Z:. ze aerer. MD XX. ea MDCXXL) die van Algiers honderd en drieënveertig Schepen, en de fchade werd op dnehonderd t -'r-'1 Gouds i-e'r c:. Eer. aarrerzan \"e'd:-ï . in den jaare MDCXXU , deedt geen vrugt: de Roovers hielden zich in hur.ne Havens zo lang a s onze Uorlogfc'z.epen zich in de 3Iiddenlat;dfc>: Zte bevonden; rr.zar :Z c i-r. de e a.s Ciezen gewecsen ^rv ren. Het liep aan tot den jaare MDCL, eer die Barbnrer . b:.ewZZ ge-WirgcE, d=n trouw der Ver-

M.rr , z.: .er. ce befcbi::df:e Staiten a'fos ce Wetten der Bülijkheid aan die van Belang opofferen? Het verfoeilijk wreed Befluit, tegen de Duinkerkfche Kerrers zen::rer , c:e: re.: e eer rar de S:aa:^r.:.ie ofdeMenschlievendheid onzer toenmaalige Regeerder.r. Er de Ver', ..ariur , in d.-n jaare MDCXXV» aan die van Hamburg en de andere Hanze - Steden gezonden , is zeer aanftoorlijk. Men liet deezen weeten, dat zij befioten hadden, aüe Schepen, die den Spanjaarden eenigen ^oorraad toevoerden , te zu'len aanhouden : en de zodacigen , die het beltonden, aan Lijf en Goederen te ftraiten. Eene bedreiging, zo veel te vreemder en onregtvaardiger, dewijl meH van hier te meermaalen den Spanjaard allerlei foonea van voonaad hadt toegefchikt (f>

Ze r>

(•") Heiizaame Gronden , bl.179—, 182. (f) Crost Plataatb. IV. D, bl ia=.

Sluiten