Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53°

GESCHIEDENIS

Maurits.

Pe VolkplantingIn Nieuw Neder* land, thans Nieuw 2»rk.

Oerlogen en voortgangen

tier Oüi!IndifcheMaatJchavpij.

door den buit, op verfcheidene tochten bemagtigd c*).

De West-Indifche Maatfchappij', thans Meefteresfe van alle de Vastigheden der Staaten in America, verloor eene Volkplanting , omtrent Huiftms Baay aangelegd, niet uit het oog. Wij hebben voorheen gezien , hoe de beroemde Zeeman Hudson deeze Laeditreek ontdekt, en, in den naam der Staaren , welken hij toen diende, in 't bezit genomen hadt. Deeze Volkplanting was daar opgerigt. Zij Haagde zo voorfpoedig, dat, in den jaare MDCXXIV,een groot aantal Hollandfche Huisgezinnen derwaards trok, en onder deezen verfcheide Engelfche Brouwnisten. Het Land kreeg den naam van Nieuw Nederland , en de Stad , door de Volkplanters gebouwd , werd Nieuw Amfterdam geheeten. Onder eene gemaatigde lugtitreek , op een zeer vrugtbaaren grond, en in een ten Handel welgelegen Land kon ie bloei der Volkplantinge niet misfen (f).

Maar alle deeze voordeelen kwamen in geene vergelijking bij die men in de Oost-Indien behaalde. De Portugeezen hadden zich in deeze Landen gevestigd door fchitterende en ftoute onderneemingtn. De Hollanders gingen met meer bedaardheids en koelzinnigheids te werk, zogten daar Vastigheden te bekomen

(*) De Laat Verhaal van de Weit - Indifche Maatfchappij, L en II. Boek.

(t) Van den Sawde, VIII. B. bl. 112. Holl. Rijke, L, 320. Hifi. Phif & Polit. Liv. XVII. c.44.

Sluiten