Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der

NEDERLANDEN.

53*

komen door list, en dezelven te verdeedigen met dien beredeneerden moed , welke toen onzen Landaart kenmerkte. Het Beftand hadt den Staaten gelegenheid verfchaft, om zich in die veraTgelegene Lauden te verfterken. Zints dit tijdperk, kreeg 'er alles eene geregelde gedaante en meerder vastigheids. De Vergadering van Zeventienen hadt , in den jaare MDC1X, Piet er Boti-i, van Amersfoort, met den tytel en magt van Gouverneur-Generaal vereerd : hij was de eerfte , die deeze Waardigheid bekleedde, en Hollandfche Vrouwen na de Indien medevoerde: eene uitmuntende Staatkunde , om de heerfchappij der Staaten te vestigen, de Onderdaanen verbindende, om 'er behendige Volkplantingen aanteleggen. Die zelfde Boni lag ook de eerfte grondflagen van de heerfchappij der Staaten in Jacatra. De Koning van dat Landfchap voerde den Oorlog , en dreel Handel. Bom deedt den Vorst eenige Gefchenken: en haalde hem gereed in zijne belangen over : vrijheid verkrijgende, om een Handelhuis in de Lander z'jns bewinds te mogen nichten. Men hoorde me verwondering , dat hij den naam van Broeder ga aan de Koningen deezer Gewesten : met welken hi verfcheide voordeelige Verbintenisfen aanging : ooi bemagtigde hij de Eilanden Solor en Tidor (*). — Gerrit Reinst, van Amfterdam , volgde hem oj in den jaare MDCXV. Laukens Reaal, mede vai

Am

(*) DuBoisA?<. de Gouvern, Holl. aux Indes- Oriënt p. 12.15.18.21.

Maurit..

i 1

Sluiten