Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dhr NEDERLANDEN. 5fu

treden hoog, en is dooreen ijzeren Hek afgefloten. Voor her. Voetftuk zelve is een Toblet van wit Marmer geplaatst, met het volgende Opfchrift:

HUGONI GROTIO

S A C R U M.

Prodigium Europa, doelt flupor unicus orbis-

Naturte augustum fe fuperantis opus: Ingenii ccelestis apex, virtutis imago,

Celfius humana conditione decus-: Cui peperh Libani leftas de verlia cedros

Defenfus vers Rellgionis konor: Quem lauiu Mavors, Pdllas decoravit oliva,-

Quem bello &pacl publica jura daret: Quem Thamefis Batav<z miraclum, & fequana terra

Viderat, adferuit Sueonis aula fibi: Grotius hic fitus est: tumulo difcedite, quos non

Mufarum & fiatriee fervidus urit amon

Petrus Burmannus Secundus. rt Welk in 't Nederduitsch op deezen zin uitloopt: TER GEDAGTENISSE

tan

HUIG de GROOT.

Europa's Wonder , dat Geleerdheid doet verdommen ;

Het Pronkfluk , vaar Natuur zichzslven overtreft ;

F. Deel. a.St. S Hei

Mausws.

I

Sluiten