Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S66 GESCHIEDENIS

Maurits

Wc etenfc;:.Fperjaangekweekt.

friesland hadden hem totGefchiedfchrijverbenoemd, en door toegezegde belooningen tot deezen arbeid aangemoedigd (f). Zijn arbeid, aan de Vaderlandfche Gefchiedenisfe beheed , zal altoos met dankërkenteniafe en lof gedagt worden van allen,die Waarheid en Onpartijdigheid beminnen. Brandt mogt met volle regt van hem fchrijven , „ dathijr.iemands „ lof, in 't huk des Krijgshandels, hooger hadt op„ gezet, dan des genen, die hem , zo hij meende, ,, in 't Burgjrlijk Bedaar, het allermeest hadt ver„ o -.gelijke , tot een klaar bewijs , dat geen bijzonder leed op zijn gemoed hegtte , noch zijne pen „ in 't fchrijven, van het geen hij der Waarheid, ,, den Vaderlande , en den genen , die 't hadt ver„ d:edigd, fchuldig was, wederhoudenkon (|>"

Nutte Weetenfcbappen werden aangekweekt. De Zeevaard en de Krijgskunde tot een verbaazenden trap van volkomenheid opgevoerd. Prins Maurits hoopte allen , die daar in uithaken , met weldaaden en gunsten op. Bijzonder was bij hem bemind de Wiskunstenaar St. Simon Stevin, Ingenieur zijner Doorlugtigheid, die zich zeer op het Werktuigkundige bevlij'.igde. Van diens vinding was eene Zeilwagen, die achtentwintig Menfchen kon voeren, en met zulk eene fnelheid, als de wind goed was, langs het ftrand zeilde, dat men daar mede , in twee uuren, veertien Hollandfche mjjlèn EÜei , of van Sche-

ve-

(?) Braadt, ali b«ven , bl. il. ld. (f) Ref. I, D. rctrr. bl. 2.

Sluiten