Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

ZESDE D E E L *£

Eerste Stuk»

T GEMEENEBEST DER VERÊÈNIGDE NEDERLANDEN.

TWEEËNTWINTIGSTE BOEK.

Fan Frederiic Hendriks Stadhouderfchap, tot zijnen dood.

Eerste T ij « p M

Frederik Hendrik volgt Maurits op in 't Stadhouderfchap. Onderitand , aau Frankrijk

gezonden. —— Onlusten roet Engeland. •

Groote Schatten , den Spanjaarden op Zee ontnomen. Vermeestering van Grol , 7s Herto-

genbosch enz. Het duiden der Remonjiranten.

Schets van den flaat deezer Landen , ten opzigtc der vreemde Mogenheden. Frederik Hendrik volgt ^Uitrits op. Verdraagzaamheid sn Staatkunde van,

Sluiten