Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. vu

Tromp op eene Duinkerkfche Floot. De Spaanfche Floot bi) Duins ge/lagen. Fergeeffche poogingen, om de Duinkerkfche Kaapers te bedwingen. FrugtJooze Feldtocht. Willem Frederik. wordt Stadhouder van Friesland , en Frederik Henbrik van Groningen, Ommelanden Drente. Misnoegen, te deezer gelegenheid. Willem , Zoon van Frederik Hendrik, trouwt eene Dogter des Konings van Engeland. Frees der Gemeenebestgezinden voor de grootheid van 't Huis van Oranje. Ontwerpen met Frankrijk beraamd. Feldtocht. Dood van den Cardinaal Infant. Catalonië en Portugal fchudden het Spaanfche juk af. Ferdrag der Staaten met Portugal. Weinig beduidende Krijgsverrigtingen. Omwenteling in Frankrijk. Nieuw Ferdrag tusfchen Frankrijk en de Staaten. Krijgsverrigtingen. Onlusten in Engeland. De Koningin van Engeland komt in Holland. Strikland van het Parlement na den Haag gezonden. Wederzijdfche klagten. '

Vierde Tijdperk.

Toeftand van Duitschland. —. Aanleiding tot de

Munfterfche Fredehandeling. Het inneemen

van Sas van Gent en Hulst. Vredes- Onderhandelingen te Osnabrugge. —— Do >d van Fkederik Hendrik. —. De Westphaalfche of Munjlerfche Frede»

Staat der zaaken in Duitschland. Foorbereidzels tot de Munfterfche Vredehandeling. Jankomst der

Ge-

Sluiten