Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin INHOUD.

Gevolmagtigden in 's Haage. Verfchillende inzigten ten aanziene der Vredehandeling. Inzigten van Frankrijk. Inzigten dés Prinfen van Oranje. Staatkunde van Mazarin. Ferdrag tusfchen Frankrijk en de Staaten. Eifchen der Staaten. Vertoog des Graaven d'A'/aux voor de Roomschgezinden. Veldtocht. Grevelingen en Sas van Gent vermeesterd. , De Staaten van Holland doen een ontwerp des Prinfen van Oranje mislukken. De Staaten onderhandelen gewapenderhand in 't Noorden. Veldtocht in Vlaanderen. Huist door den Prins van Oranje bemagtigd. De Roomfche Godsdienst te Hulst niet toegeftaan. Kunstenaarijen der Spaanfchen, om eenen af zonderlijken Vrede met de Staaten te bewerken. Eertijt els en Rang, den Gezanten van den Staat door Frankrijk gegeeven. Gevolmagtigden der Staaten op de Munfterfche Vredehandeling. Beweegredenen der Staaten van Holland , om den Vrede te begeeren. Mazarin door de Spaanfchen bedroogen. Ontrustende verdenkingen der Verdénigde Gewesten omtrent Frankrijk en den Prins van Oranje. De Franfchen zoeken deeze kwaade vermoedens wegteneemen. De Afgevaardigden der Staaten handelen buiten weeten van Frankrijk. Zij tragten de verbintenis der Verdragen kragtloos te maaken. De Franfchen beginnen na een Verdrag het oor te leenen. Spaanfche Brieven door Frankrijk onderfchept. De Afgezanten der Staaten als Middelaars tusfchen Frankrijk en Spanje, om Catalonië voor de Nederlanden te verwisfelen, Laagenleggende gerugten , door de Spaanfchen uit'

Sluiten