Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

INHOUD»

de. Afkondiging van denzelven. VoordteUn Van deezen Frede. De Franfche Afgezant verltiat, met misnoegen, den Haag. De Westphaalfche Vrede. Aanmerkingen over de Oorlogen van dien tijd. In. wendige riist van 't Gemeenebest. Windhandel in Tulpen. Godgeleerde gefckillen. Haat tegen de Atïmniaanen en Catholijken. Verregaande ijver van Voetius. De Wijsbegeerte van Descartes verbooden. Coccejaanfche en Voetiaanfche gefchil/en. Perfoonen, van Tooverij befchuldigd , te Oudewater gewoogen. Nieuwe Vaarten in Holland gegraaven.

TA,

Sluiten