Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

FffEDERIK HeaDR'K.

Frederik HenuR'K volgt

IVÏAURITS

op.

Spaanfche juk affchudden. Wij zullen zien, hoe de altoos wakkere jaloufy des Koophande's, ten opzigte van den eenen, en de welgegronde vrees voor de magt van den anderen , het Gemeenebest in uiterftens bragt, om één van beiden ten prooije te worden.

Frederik Hendrik , Prins van Oranje geworden, en eenige Erfgenaam van de Heerlijkheden en Goederen van dat Doorlugtig Huis , volgde ook zijnen Broeder op in de meeste Waardigheden , welken deeze bezat, in gevolge van eene vrije verkiezing. De Algemeene Staaten haastten zich dermaate , met hem het Capitein en Admiraalfchap optedraagen^ dat zij zich geen tijd gunden , om de bijzondere Staaten te befchrijven tot het doen van zulk een gewigtigen flap. Deeze verkiezing , buiten den regel toegegaan, en tot welke de Algemeene Staaten niet gemagtigd waren , alleen verfchoond door de dringende omllandigheden van tijd en zaaken , verbaasden allen , die belang (lelden in de Staatsgelteltenisfe. Niet min verwonderde men zich , dat de Staaten van Holland tot het Stadhouderfchap over hun Gewest Frederik Hendrik benoemden, eer zij af. gefpruken hadden met die van Zeeland , aan welken zij verbonden waren door een ouder en bijzonderder band, dan aan de andere Gewesten. Misfchien was het, om dteze verééniging weder aantebinden , dat die beide Gewesten zich zamenvoegden, om éénpaajig het Stadhouderfchap aan hem optedraagen. Gelderland, UHeAt en Qverijsfel erkenden dien Prins

ook

Sluiten