Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik Hessd [\k\

t

i

j

j

i

| i

Anten/ooit in- , genomen.

1

1 1

worden: zij namen de fpoedigfte en moedigde beduiten. De onderfcheide Gewesten , te yooren verdeeld en misnoegd over het opbrengen der lasten , door de aannadering en grootheid des ge vaars gewekt, verfchaften vaardig en gewillig den noodigen onderttand. De Staaten namen drie Regimenten , voor den Koning pan Zweeden ge worven, in dienst; en ook eenigo troepen, thans door den Koning van Deenemarken afgedankt. De West ■ Indifche Maatfchappij leverde duizend man, door dezelve geligt; hier bij kwamen le geworvenc Waardgelders. De Steden Utrecht, dmhem, Zutphen, Deventer, i'Vagen'ingen , Harierwijk , Zwol , Naarden en Amersfoort kreegen loor dit alles Bezetting. De Boeren in Gelderland, Utrecht en Overijsfel ontvingen last, om zich in de steden te begeevcn , naa alles , wat zij niet mede tonden neeraen, verdelgd te hebben. Het geheele -and, tusfchen de Vaart, Utrechten Muiden werd rader water gezet. De Algemeene Staaten koozen 'Jtrecht tot de plaats hunner vergaderinge, om door iit blijk van vertrouwen [en, moed den verfchrikten :enigen troost te verzorgen (*).

Deeze voorzorgen gedraagen hebbende , floegen ;ij de beweegraden des Vijands gade , wanneer zij, ot hunne groote fpijt, ontdekten, dat de Graaf van

Mon-

(*") Capelle Gedenk/. I. bl. 506. 522. 523. 525. 540. Rcfol. tioll, 1629. bl. 144.149. 152.153.165.171. 185. Ioofïs Brieven, bl. 143. 146. Mem. de Fred. Henry,

>. S4 04. AlTZEMA, I. bl. 869. 87.8..

Sluiten