Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Tweede Tijdperk.

Bef gezag des Prinfen van Oranje vermeerdert. —. Tocht na Brazü. Aan/lag op Duinkerken. Overwinning op 't Slaak. Voor-

fpoed der Zweeden in Duitschland, Roermonde, Maastrichts, bemagtigd. Han-

delingen over den Vrede en het verèènigen der Zevenlien Gewesten. Verbond met Frankrijk. Ongelukkige Feldtocht der twee Bond-

genootcn. Onlusten in Friesland.

ui

JLJ/e guote voordeeten, door de Veréénigde Gewesten behaald, waren zij aan de wapenen ver(chuldigd: dit vermeerderde, met den roem, ookhetgezag van den Capitein-Generaal. Men oordeelde, openbaare toejuichingen geene belooningen , geëvenredigd aan zijne verdiensten. De Algemeene Staaten waren niet meer gedagtig aan de grondregelen van Oldcnbarnevcld , om een oplettend oog te houden op een in den Krijg voorfpoedigen Stad. houder : in tegendeel gingen zij hem te gemoet me$ alles, wat hem kon vleijen : elk, die voorzat, zogt hem op 't zeerst te believen, met hem raadpleegen. de, eer zij ter Vergaderinge gingen. Eenigen merkten deeze voetflappen aan als naderende tot de flaavtrnij; doch niemand durfde 'er zich tegen aankan-

* ten.

De Stadhoudersneemen toe in aanzien en magt.

1630.

Sluiten