Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d£r NEDERLANDEN.

49

't welk hem gelukte : hij (levende na St. Fincent, waar hij nog eenige Schepen, te zijner verfterking, aantrof. Met vijfenvijftig Schepen en dertien Sloepen zette hij koers na Brazil, en kwam , in Sprokkelmaand des jaars MDCXXX, voor Fernambuk, ééns der magtigfte Portugeefche Vastigheden in Brazik Op de Hoofdftad Olinda hadden de Hollanders het voornaamlijk gemunt. Door de kunst en natuur was dezelve verderkt. Eenëntwintighonderd Soldaaten , wel afgeiegt op het vermeesteren van Steden in Europa , onderiteund door zevenhonderd Matroozen, (lapten aan land, aangevoerd door den Colonel Waardenburg , en vermeesterden, weinig wederllands ontmoetende , de Stad. Meer werks hadt het in, de Sterkten, die het Recif, eenefmalle ftreek Lands, zich van Olinda' een uur gaans in de langte zeewaards (trekkende, en waar de Stapelplaats der Goederen was, dekten , tot overgaave te dwingen. De Bevelhebber in Olinda.hz.ix. de Pakhuizen, met Zuiker en Verwhout opgevuld , in brand doen fteeken , om wraak te neemen op de Inwoonderen der Stad , die , tegen zijn last, dezelve verlaaten hadden. De beide Sterkten vielen , naa eenigen wederltand gebooden te hebben, den onzen in handen. De voorfpoed baarde fchrik in den Vijand : deeze ruimde, den volgenden dag , het Eiland van Anto~ mio Faz, tegen over het Recis gelegen. Om aan dit behaald voordeel meer vastigheids te geeven , dan men op St. Salvador gedaan hadt, bouwde men op dit Eiland eene Sterkte, Frederik Hendrik genaamd. Fl. Deel, P D»

Frederik Hendrik.

Sluiten