Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 53

lugtigheid bereidde zich om voorttetrekken, wanneer hij kundfchap ontving, dat een groot vijandlijk Leger op twee mijlen afftands gereed lag, om den onzen den doortocht te betwisten. Het werd aangevoerd door den Markgraaf de St. Ceoix , den Opvolger van Siunola, in Italië, den vijfentwintigften van Herfstmaand des jaars MDCXXX , overleden. De Afgevaardigden der Algemeene Staaten , die het Leger volgden, vreezende omzet te zullen worden, en niet gewoon , zich in gelegenheden te vinden, waar het ontkomen , wanneer de krijgskans tegenliep , bezwaarlijk zou vallen , waren van oordeel, dat men te rug moest trekken. De Prins toonde hun, dat de eer van d.n Staat en des Legers afhing van het volvoeren deezes aanflags , in welken zij zeiven geftemd hadden. Zij verklaarden, niet aanfpraaklijk te willen zijn voor de nadeelen , welken zij vreesden, indien het Leger voorttrok: dat zij het voor zijne rekening lieten : 'er met drift bijvoegende , klaar te befpeuren, hoe klein eene genegenheid de Prins den Staaten toedroeg, alzo hij , om zijne eerzugt te voldoen, deszelfs ganlche welvaard in de waagfchaal wilde ftellen. Dus vondt de Prins zich genoodzaakt aftezien van eenen aanflag, welks belang hem toefcheen het voorgezien gevaar te kunnen opweegen. Schoon de hertred zeer geregeld en gelukkig toeging , veroorzaakte dezelve hier te Lande niet weinig opfpraaks: en de Ingezetenen der Spaanfche Nederlanden , van gedagten , dat hij het op Brugge gemunt hadt, haalden het hart op in D 3 S-chimp-

f rederij); Hendrik,

Sluiten