Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

GESCHIEDENIS

Frederik Hehdrik.

Beleg van Maastricht,

'.

1 t <

I

i i

Plaatsende belofte, in het Berigtfchrift gedaan, ga« trouwlijk natekomen (*).

Naardemaal de Krijgsbende», die deezen oord moesten verdeedigen, verfpreid lagen , zette Frede? rik Hendrik den loop zijner overwinninge voort, en floeg het beleg voor Maastricht. Zints de Spanjaarden, in den jaare MDLXXIX , deeze Stad hernomen hadden, was dezelve zeer verflerkt. 'Er lag eene bezetting van meer dan drieduizend man , onder 't bevel van den Heer de Lede, een i. delman, nit Franche Comté, van gropten moed, die de plaats neklcedde van zijn Oom , de la Motterie. De ?rins van Oranje, vergezeld van den nieuwen Stadlouder van Friesland , Hendrik Casimir , verdeelde en verflerkte de Legerplaatzen. Met dit laat[le was hij nog bezig, toen hij kundfchap ontving, dat Don Gonzales de Cordua uit Duitschland in lantocht was met een talrijk Leger Spaanfchen , om :ich te voegen bij dat des Markgraafs de St.Croix, eeds tot Tienen genaderd. Te vergeefsch zogt men Jeeze verééniging te beletten. Doch de tocht over le Maaze werd hun zo manmoedig betwist, dat zij dch genoodzaakt vonden terug te trekken , naa dut le Schuiten, tot de o vervaard gefchikt, in den grond ;eboord waren. De manmoedige verdeediging der

be«

(*) Van den Sande , XII. B. bl. 163. Mem. dt red. Henry , p. 131 135. Aitzema , 1, D, bl,

188 II93. d'EiTRADES, I. p. 53.54.

Sluiten