Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 67

Om de oogmerken der Zamenzweerderen, die, in éen tijd van algemeen misnoegen, niet veilig konden gettraft worden, te doen mislukken , en teffens den voortgang van de wapenen der Staaten te fluiten, oordeelde de Infante het geraaden , op nieuw eene Vredehandeling aantevangen. De Algemeene Staaten leenden hier het oor aan, zonder aftewijkeh van hun eerfte ontwerp, en verklaarden , niet genegen te zijn met de Infante, of met den Koning van Spanje, maar wel met de Staaten der Catholijke Nederlanden te willen handelen. Hoe zeer ditdeLandvoogdesfe tegenlfondt , als eene krenking van haat gezag en oppermogenheid, riep zij de Staaten te Brusfel zamen , die eenige Gemagtigden na Maastricht zonden. De Hertog van Aarfchot, de Aardshisfchop van Mechelen, en de Abt van St. Waast, met nog zeven anderen , waren hier toe benoemd. Zij vonden in deeze Stad den Prins van Oranje , en drie Afgevaardigden van de Algemeene Staaten! zij werden ontvangen als Ambasfadeurs der Tien Landfchappen. Men bragt hun onder 't oog den luister en 't geluk , waar in alle de Nederlanden zouden deelen , als zij een groot Bondgenootfchaplijk Gerneenebest uitmaakten : en floeg eenige voorwaarden voor, als, het vertrek der Spaanfchen uit het Land; het flegten der Kasteelen, en het overleveren van eenige Plaatzen. Deeze voorwaarden , die wel eénig-

zins

Fred. ffenry, p. 131 -13 3. Aitzema , L D. bl, 118 8 -1199Bürmet Hifi. I, p. 48.

E s

FrederIk Hendrik,

Nieuwe openiagen ,tot een Vredehandel.

Sluiten