Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 79

geplaatst, rukte aan, om die Stad te verlosfen. De Hertog van Lotharingen , door de Franfchen uit zijne Staaten verdreeven , verlterkte de Keizerlijke Benden met tien- of twaalfduizend man. De Cardinaal Infant door Duitschland trekkende met een Leger van elf- of twaalfduizend koppen, om zijne Landvoogdij te aanvaarden, voegde zich mede bij dsKeizerfchen, die, dus onderfleund, de Zweeden in aantal overtroffen. In dit Leger vondt men , behalven de vier Prinfen, de Hertog van Beijeren mede gerekend, de beroemde Veldheeren Piccolomini , Leoanez , Gallas en Jean de ,Wert. Onder de muuren van Nordlingen, in Zwaben , leverden de Legers elkander flag : deeze was bloedig , en de overwinning hing lang in twijfel. De Zweeden moesten, naa wonderen van dapperheid betoond te hebben , voor de overmagt bukken, en het grootfte gedeelte des Legers werd verflaagen. Eene zwaare nederlaag is altoos een doodlijke flag voor de Partij, die in een vreemd Land den Krijg voert. De flag bij Nordlingen gaf aan den ftaat der zaaken eene geheel nieuwe gedaante (*). Nordlingen, Zwaben en Frankenland waren de vrugtendeezer overwinningen. De Keizer fchreef de wet aan Duitschland voor bij het Verdrag van Praag. De Zweeden , die eertijds alle de voordeden des Oorlogs zichzelven toeeigenden werden gedrongen veel afteftaan aan Frankrijk.

Dit

(*) Mem. de Fred. Henry , p. 171. Aitzema, II. D. bl. 170. 174.

Frederik Hendrik»

Sluiten