Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li GESCHIEDENIS

Frederhc Hendrik.

Gezantfcliap na Frank' ri'.k. Verbond met hetzelve , wegens eenen opcnbotaren Oorlog tegen Spanje,

Dit Rijk, toen bezit neemende van den Elzas, inde hoedanigheid van Befc'iermer, en zich openlijk tegen het Huis van Oostenrijk verklaarende , begon de voorriaamfle rol te fpeelen aan 't hoofd der Volken. De regenheden zijns mng'.iger Bondgenoots waren de trappen, langs welken het opklom tot die grootheid, welke 't zelve tot de eerfte magt van Europa verhief. Richelieu ontwikkelde de grootfche ontwerpen, door hem beraamd. Uoo'r de grenzen des Rijks na den Opper- en Nederrhifn , en tot het Pjrenecsch Gebergte tiittebreiden, niet de vermeestering Van Roiifii'o'.i, welke hij voorl.a it , vormde hij het plan van de Franfche Monarchy bijkans in dezelfde grenzen, welken dezelve nederhand befloten heeft. Gelukkige vermeesteringen, indien ze zo veel bloed9 niet gekost hadden, en indien de uitgefïrektheid des Grondgebieds het geluk der Volken uitmaakte!

Nauwlijks was het laatstgemelde Verbond tosfchen Frankrijk en de Ferêénigde Gewesten gefloten , of de Prins van Oranje lloeg met de zodanigen , die 't meest op den Oorlog geheld waren, voor, een buitengewoon Gezantfchap afevaardigen aan Lodewijk oen Xiil, in fchijn, om hem te bedanken , en het verder noodige , tot de Verbintenis beboerende, te volbrengen ; doch . met de daad, om'hem overtehaalen tot het openlijk beoorlogen des Konings van Spanje, Waar toe db Ciiarnace honpe gegeeven hadt. Naar» demaal de S'aaten van Holland meer tot den Vrede dan tot den Oorlog neigden , namen de Algemeene Staaten de gelegenheid waar, om het beihdt tot dee^

Z0

Sluiten