Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 91

Stad met argst. verva'd hadden. Na Roermonde te rug trekkende 3 werd de Achterhoede der Franfchen aangetast door een hoop Kroaten, uit het Leger van Picolomini , die zich onlangs met vijftienduizend man Keizerfchen gevoegd hadi bij 't Leger van den Cardinaal Infant: deeze Kroaten hadden veel toegebragt, om den toevoer der leevensmiddelen na 't Franfche Leger aftefnijden (*).

Het veréénigd Leger moest alle behaalde voordeelen opgeeven. De Spaanfchen , eene afwending maakende aan den kant van Gelderland, namen Schenkenfchans, bij verrasfing , in. Op de tijding van dit gewigtig verlies was de Prins van Oranje bedagt 3 om zijn eigen Land te verdeedigen, en Gelderland, aan eenen vijandlijken inval blootgefteld, te dekken. Graaf Willem van Nasfau floeghetber leg voor Schenkenfchans; doch het liep aan tot Grasmaand des volgenden jaars, eer hij dezelve heroverde. De S/aanfchen bedienden zich van ;die afwending, en bovenal van de verzwakking des Franfchen Legers, om in het Land van Kleef nieuwejvermeestcringen te maaken. Behalven verfsheide kleine Plaatzen, bemagtigden zij Gennip en Goch, als ook de Stad en het Kasteel vzxi'.Llmburg. Zij ftroopten in Picardije en Champagne, waar zij zwaarebrandfehattingen uitfehreeven (f). Grooten roem lag de Cardinaal

In-

(*) Mem. de Fred. Henry , p. 174-i86« Aitzema, II. D.bl. 274-276.

(f> Mem. de Fred. Henry, p. 186 - 100. Aitzema, 41. D. bl. 377-279*

Frederik Hendrik,

Voorfpoed der Spaan, fc hen.

Sluiten